ضبط کننده حرفه ای صدا زوم مدل H6

In Stock

۶ کاناله

۴ ورودی XLR/TRS

1,480,000تومان