ضبط کننده حرفه ای صدا زوم مدل H5

In Stock

مجهز به خروجی لاین آنالوگ XLR

Backlit LCD

1,130,000تومان